Specjalista ds. zamówień publicznych

 • Specjalizacje: ADMINISTRACJA
 • Miejsce pracy: Pabianice (Łódzkie)
 • Pracodawaca: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
 • Informacje dodatkowe:

  Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

  umowa o pracę

  Do zakres obowiązków będzie należało m. in:

  • Kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań (jako przewodniczący komisji lub/i sekretarz komisji) o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby PCM zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami,
  • Przygotowywanie projektów umów,
  • Prowadzenie rejestrów oraz przygotowywanie sprawozdań rocznych,
  • Publikowanie ogłoszeń i informacji związanych z udzielaniem zamówienia,
  • Pomoc formalno-prawna przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

   

  Nasze wymagania:

  • Minimum 3 letniego doświadczenia pracy w Zamówieniach Publicznych (u zamawiającego),
  • wykształcenie wyższe –(studium podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem);
  • Znajomości przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Finansach Publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, Dyrektywy klasycznej, ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
  • Zaangażowania, systematyczności,
  • Sprawnej organizacji pracy własnej,
  • Zdolności szybkiego podejmowania decyzji,
  • Zdolności do efektywnej pracy pod presją czasu,
  • biegła obsługa komputera (w tym w szczególności pakiet biurowy MS Word /Excel, internet – umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, etc.),
  • umiejętności obsługi e-zamówień, baza konkurencyjności,
  • dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi bazy wiedzy Lex,
  • umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, komunikatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;
  • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia.
  •  

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę na pełny etat, praca stacjonarna w siedzibie Szpitala (warunek konieczny),
  • Pracę w zespole profesjonalistów,
  • Możliwość rozwoju zawodowego,
  • Karty sportowe z dofinansowaniem,
  • Możliwość zawarcia ubezpieczenia grupowego.

   

  Zgłoszenia zawierające CV proszę kierować na adres

  W tytule meila proszę wskazać nazwę stanowiska, na które Państwo aplikują.

  bartosz.dziadecki@pcmnzoz.pl

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Rekrutacja będzie polegać na analizie CV, przeprowadzeniu wstępnych rozmów telefonicznych/video rozmów, rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmów przewidujemy możliwość zweryfikowania w praktyczny sposób posiadanej wiedzy i umiejętności.

   

  W ofercie prosimy zamieścić klauzulę:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, które stanie się ich Administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 r.)."

 • Ilustracja / logo:
 • Numer telefonu: 570450041
 • Adres email: bartosz.dziadecki@pcmnzoz.pl
 • Link do rekrutacji: http://www.pcmnzoz.pl/index.php/praca
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Podobne oferty

więcej chevron_right

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość