Podziel się z innymi:
2023-01-24

Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalizacje:
ADMINISTRACJA
Miejsce pracy:
Pabianice (Łódzkie)
Pracodawca:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Informacje dodatkowe:

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

umowa o pracę

Do zakres obowiązków będzie należało m. in:

 • Kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań (jako przewodniczący komisji lub/i sekretarz komisji) o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby PCM zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami,
 • Przygotowywanie projektów umów,
 • Prowadzenie rejestrów oraz przygotowywanie sprawozdań rocznych,
 • Publikowanie ogłoszeń i informacji związanych z udzielaniem zamówienia,
 • Pomoc formalno-prawna przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Nasze wymagania:

 • Minimum 3 letniego doświadczenia pracy w Zamówieniach Publicznych (u zamawiającego),
 • wykształcenie wyższe –(studium podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem);
 • Znajomości przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Finansach Publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, Dyrektywy klasycznej, ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • Zaangażowania, systematyczności,
 • Sprawnej organizacji pracy własnej,
 • Zdolności szybkiego podejmowania decyzji,
 • Zdolności do efektywnej pracy pod presją czasu,
 • biegła obsługa komputera (w tym w szczególności pakiet biurowy MS Word /Excel, internet – umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, etc.),
 • umiejętności obsługi e-zamówień, baza konkurencyjności,
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi bazy wiedzy Lex,
 • umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, komunikatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 •  

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę na pełny etat, praca stacjonarna w siedzibie Szpitala (warunek konieczny),
 • Pracę w zespole profesjonalistów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Karty sportowe z dofinansowaniem,
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia grupowego.

 

Zgłoszenia zawierające CV proszę kierować na adres

W tytule meila proszę wskazać nazwę stanowiska, na które Państwo aplikują.

bartosz.dziadecki@pcmnzoz.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Rekrutacja będzie polegać na analizie CV, przeprowadzeniu wstępnych rozmów telefonicznych/video rozmów, rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmów przewidujemy możliwość zweryfikowania w praktyczny sposób posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

W ofercie prosimy zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, które stanie się ich Administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 r.)."

Ilustracja / logo:
Numer telefonu:
570450041
Adres email:
bartosz.dziadecki@pcmnzoz.pl
Link do rekrutacji:
http://www.pcmnzoz.pl/index.php/praca

Podobne oferty

Specjalista ds. rozliczeń z NFZ
29.04.2024
Penta Hospitals to wiodąca grupa w branży medycznej. Jesteśmy największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję, dlatego nasz zespół zasilają najlepsi specjaliści. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:...
29.04.2024
Koordynator Inicjatywy Wiodącej
29.04.2024
Penta Hospitals to wiodąca grupa w branży medycznej. Jesteśmy największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję, dlatego nasz zespół zasilają najlepsi specjaliści. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
29.04.2024

Panel pracodawcy