Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji zatrudni Lekarzy Chorób Wewnętrznych

 • Specjalizacje: CHOROBY WEWNĘTRZNE
 • Miejsce pracy: Sosnowiec (Śląskie)
 • Pracodawaca: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
 • Informacje dodatkowe:

  DYREKTOR

  Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKA PRACY

  LEKARZY

  specjalistów chorób wewnętrznych

   

  1. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe medyczne

  • specjalizacja z chorób wewnętrznych

  2. Wymagania dodatkowo oceniane:

  • kursy i szkolenia

  • dodatkowe specjalizacje

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  - prowadzenie działalności medycznej wynikającej z posiadanej wiedzy, specjalizacji i

  doświadczenia medycznego

  - dbałość o prawidłowy proces diagnostyczno-terapeutyczny

  4. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,

  • życiorys-curriculum vitae,

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie:

  - osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, w Kancelarii (III piętro) budynku przy ul. Szpitalnej 1

  - pocztą na adres szpitala z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko lekarz chorób wewnętrznych”

  Klauzula Informacyjna

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Sosnowcu; 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1; e-mail: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl centrala tel.; 32 41 30 100

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Sosnowieckim Szpitali Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji e-mail: iodo@szpital.sosnowiec.pl

  Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia, prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia postępowania (zgodnie z procedurą rekrutacji obowiązującą w Szpitalu).

  Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

  Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

  Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru na potrzeby przyszłych rekrutacji”.


   

 • Ilustracja / logo:
 • Numer telefonu: 324130434
 • Adres email: kadry@szpital.sosnowiec.pl
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Podobne oferty

więcej chevron_right

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość