Podziel się z innymi:
2022-06-14

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji zatrudni Lekarzy Chorób Wewnętrznych

Specjalizacje:
CHOROBY WEWNĘTRZNE
Miejsce pracy:
Sosnowiec (Śląskie)
Pracodawca:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
Informacje dodatkowe:

DYREKTOR

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

KIEROWNIK

ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe medyczne
 • specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

2. Wymagania dodatkowo oceniane:

 • kursy i szkolenia
 • dodatkowe specjalizacje

 

 1.   Oferujemy :
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w przedziale 20 000,00-30 000,00 zł brutto
 • Formę zatrudnienia dostosowaną do potrzeb Kandydata
 • Dobrą organizację pracy (wsparcie kadry zarządzającej, pielęgniarek i sekretariatu)

 

 1.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zarządzanie oddziałem i ponoszenie odpowiedzialności za leczenie pacjentów w oddziale i za podjęte decyzje dotyczące procesu diagnostyczno-leczniczego,
 • uczestniczenie w planowaniu kosztów oddziału,
 • stałe monitorowanie jakości i efektywności pracy podległego personelu,
 • udzielanie świadczeń medycznych pacjentom szpitala
 • pełnienie dyżurów lekarskich.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • życiorys-curriculum vitae,

 

Wymagane dokumenty należy składać:

- osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., w Sekretariacie (III piętro) budynku przy ul. Szpitalnej 1

- pocztą na adres szpitala z dopiskiem:  „dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych”

należy składać:

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Sosnowcu; 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1; e-mail: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl , centrala tel.; 32 41 30 100

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Sosnowieckim Szpitali Miejskim sp. z o.o. , e-mail:  iodo@szpital.sosnowiec.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia, prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia postępowania (zgodnie z procedurą rekrutacji obowiązującą w Szpitalu).

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowiecki  Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji,     41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowiecki  Szpital Miejski sp. z o.o. w restruturyzacji, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Ilustracja / logo:
Numer telefonu:
32 41 30 434 / 435
Adres email:
kadry@szpital.sosnowiec.pl

Podobne oferty

LEKARZ INTERNISTA I LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU NEFROLOGII
18.12.2023
Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6a, podejmie współpracę z LEKARZEM INTERNISTĄ i LEKARZEM SPECJALISTĄ Z ZAKRESU NEFROLOGII  Oczekiwania: aktualne prawo wykonywania zawodu, posiadanie tytułu specjalisty w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin medycyny,...

Panel pracodawcy