Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu

 • Specjalizacje: ADMINISTRACJA
 • Miejsce pracy:
 • Pracodawaca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
 • Informacje dodatkowe:

  Kandydaci na stanowisko dyrektora SPZOZ winni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633):

  posiadać wykształcenie wyższe;

  posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;

  posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

  nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • Ilustracja / logo:
 • Numer telefonu: 41 276-71-70
 • Adres email: sekretariat@mirzec.pl
 • Link do rekrutacji: https://ugmirzec.sisco.info/zalaczniki/2634/Ogloszenie_II_konkurs_25-04-2022_11-45-38.pdf
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Podobne oferty

więcej chevron_right

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość