Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu

 • Specjalizacje: ADMINISTRACJA
 • Miejsce pracy:
 • Pracodawaca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
 • Informacje dodatkowe:

  Kandydaci na stanowisko dyrektora SPZOZ winni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633):

  1. posiadać wykształcenie wyższe;
  2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
  3. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  4. nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Ilustracja / logo:
 • Numer telefonu: 41 276-71-70
 • Adres email: sekretariat@mirzec.pl
 • Link do rekrutacji: https://ugmirzec.sisco.info/?id=452
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Podobne oferty

więcej chevron_right

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość