Lekarz ortopeda, reumatolog, balneolog lub specj. rehab.

 • Specjalizacje: REHABILITACJA MEDYCZNA, BALNEOKLIMATOLOGIA I MEDYCYNA FIZYKALNA
 • Miejsce pracy:
 • Pracodawaca: Malinowe Hotele Sp. z o.o.
 • Informacje dodatkowe:

  Firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju zaprasza do współpracy lekarza ze specjalizacją z zakresu rehabilitacji, ortopedii, reumatologii lub balneologii. Godziny pracy i forma zatrudnienia do uzgodnienia, preferowana własna działalność gospodarcza.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na poniższy adres oraz umieszczenie w CV klauzuli OŚWIADCZENIA WYRAŻENIA ZGODY. Dokumenty nie posiadające klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
  Spółka zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i jednocześnie informujemy, że dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, chyba, że osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
  Oświadczenia, o których mowa powyżej ,mogą być zawarte w CV w następujący sposób:
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji przez Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, (dalej jako: „Administrator”).

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, (dalej jako: „Administrator”).
  *  Zgoda jest wymagana do wzięcia udziału w aktualnie prowadzonej  rekrutacji.

  Informacja o Administratorze Danych Osobowych:
  Informujemy, że Malinowe Hotele Sp. z o.o.  z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131), przy ul. Leśnej 7 jest Administratorem Danych osób przystępujących do procesu rekrutacji. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem dostępnym na stronie Malinowe Hotele Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, w tym realizacji praw osób, których dane dotyczą znajdują się na stronie podmiotowej lub w siedzibie Administratora.

 • Ilustracja / logo:
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość