Pielęgniarka / Pielęgniarz Anestezjologiczna - Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

 • Specjalizacje: ANESTEZJOLOGIA I INTESYWNA TERAPIA, PIELĘGNIARSTWO
 • Miejsce pracy: Otwock (Mazowieckie)
 • Pracodawaca: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Szpital im. Fryderyka Chopina
 • Informacje dodatkowe:

  Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Szpital im. Fryderyka Chopina w Otwocku to nowoczesne, kompleksowe, prywatne Centrum Medyczne. Oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę pacjentów przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego. Zatrudniamy wielu wybitnych lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Szpital prowadzi działania naukowe , badawcze i dydaktyczno-szkoleniowe

   

   

  W związku z rozwojem szpitala poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

   

   

   

  PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

  ANESTEZJOLOGICZNA

   

  Wymagania:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
  • umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji,
  • doświadczenie w pracy zawodowej mile widziane
  • język angielski w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

   

   

   

  Oferujemy:

   

  • pracę w nowoczesnym ośrodku medycznym w Polsce
  • atrakcyjne , stabilne warunki zatrudnienia
  • rozwój zawodowy ,naukowy.
  • współpracę z wysoko  wykwalifikowanym zespołem medycznym.
  • jednozmianowy system pracy /dzienny/

   

  Dodatkowe informacje:

   

  • Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz  na adres: praca@ecz-otwock.pl .
  • W tytule maila prosimy dopisać – Pielęgniarka/Pielęgniarz Anestezjologiczna

   

   

   

  • Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust  poz. 1000.)

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@ecz-otwock.pl ;
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów  wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
  4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 • Ilustracja / logo:
 • Adres email: praca@ecz-otwock.pl
 • Link do rekrutacji: https://ecz-otwock.pl/205/kariera-2
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Podobne oferty

więcej chevron_right

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość