Lekarz Anestezjolog - Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

 • Specjalizacje: ANESTEZJOLOGIA I INTESYWNA TERAPIA
 • Miejsce pracy: Otwock (Mazowieckie)
 • Pracodawaca: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Szpital im. Fryderyka Chopina
 • Informacje dodatkowe:

  Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. F. Chopina, to nowoczesne centrum medyczne o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, oferujące kompleksową i profesjonalną obsługę pacjentów przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego oraz zatrudniające wielu znakomitych lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski, prowadzące także działania naukowe, badawcze i dydaktyczno-szkoleniowe.

   

   

  W związku z dynamicznym rozwojem Szpitala poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

   

   

  LEKARZA ANESTEZJOLOGA

   

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe lekarskie,
  • Wymagana specjalizacja z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

   

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • Dyspozycyjności
  • Zaangażowania i odpowiedzialności
  • Umiejętności interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej
  • Umiejętności pracy w multidyscyplinarnym zespole
  • Empatii i zrozumienia dla pacjentów

   

  Oferujemy:

  • Komfortowe warunki pracy w prężnie rozwijającej się placówce oraz najnowocześniejszym technologicznie ośrodku medycznym w Polsce
  • Atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia

  Dodatkowe informacje:

  • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z  listem motywacyjnym oraz propozycją warunków zatrudnienia na adres: praca@ecz-otwock.pl
  • W tytule maila prosimy dopisać – Lekarz anestezjolog
  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

   

  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust  poz. 1000.)

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@ecz-otwock.pl ;
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów  wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
  4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
   
 • Ilustracja / logo:
 • Adres email: praca@ecz-otwock.pl
 • Link do rekrutacji: https://ecz-otwock.pl/205/kariera-2
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Podobne oferty

więcej chevron_right

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość