Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej)

 • Specjalizacje: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
 • Miejsce pracy: Bełchatów (Łódzkie)
 • Pracodawaca: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
 • Informacje dodatkowe:

  Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123 zatrudni:

  - lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
  lub
  - lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

  Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 44 6358407, 44 6358329.
   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów  do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku
   z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem)
   ;
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
   lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

   

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3. podanie danych osobowych jest obligatoryjne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

   

 • Ilustracja / logo:
 • Numer telefonu: 44 6358407, 44 6358329
 • Adres email: kadry@szpital-belchatow.pl
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Podobne oferty

więcej chevron_right

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość