Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 • Specjalizacje:
 • Miejsce pracy: Wolsztyn (Wielkopolskie)
 • Pracodawaca: SPZOZ w Wolsztynie
 • Informacje dodatkowe:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie poszukuje kandydata stanowisko:

  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

  Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896) tj. tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny oraz co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

  Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte ogłoszeniem,
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, w tym prawo wykonywania zawodu,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  • oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na stanowisko z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa podmiotu leczniczego należy składać w sekretariacie osobiście lub e-mail na adres: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
 • Ilustracja / logo:
 • Numer telefonu: 501 334 542
 • Adres email: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
Odpowiedz na ofertę pracy arrow_forward

Podobne oferty

więcej chevron_right

Wybierz dziedzinę


Wybierz region

Wybierz miejscowość